projekt oznakowania, oznakowanie kierunkowe, Wayfinding, projekt wykonawczy

Wayfinding... jak wygląda proces projektowania? Projekt koncepcyjny, kompleksowy i wykonawczy...

Jednej oczywistej odpowiedzi nie ma. Etapy prac projketowych są uzgadniane indywidulanie i uzależnione są od wielkości obiektu, jego przenzaczenia, wymaganych elememntów oznakowania oraz budżetu klienta. Standardowo przy projketowaniu oznakowania kierunkowego i informacyjnego prace dzielimy na 3 etapy:

Projket koncepcyjny

Jest to pierwszy i najważniejszy etap całego projketu i stanowi bazę do dalszych prac. Głównym założeniem tego etapu jest przygotowanie ogólnej koncepcji graficznej. Zaczynamy od wstępnego określenia niezbędnych elementów oznakowania. Następnie przygotowujemy 2-3 propozycje projketów kocepcyjnych kilku wybranych elementów, które różnią się kolorystyką/ kształtem/ materiałem/ użytym fontem czy stylem. Przygotowujemy również próbki materiałów żeby Inwestor mógł ocenić oznakowanie nie tylko na podstawie projketów. Po wybraniu przez Inwestora koncepcji wykonujemy projekty wszytskich wcześniej uzgodnionych elementów.
Na tym projket koncepcyjny się kończy i przychodzi czas na kolejny etap prac.

Element projektu koncepcyjnego

Projket i wizualizacja kasetonu informacyjnego

Kaseton-Projket-koncepcyjny-Projekt-graficzny-2.jpg

Kaseton-Projket-koncepcyjny-Projekt-graficzny-1

Projket kompleksowy

Projekt kompleksowy polega na rozmieszczeniu wszytkich elementów oznakowania na planach obiektu. Ze względu na częste róznice pomiędzy planami a stanem faktycznym zawsze sprawdzamy nasze założenia podczas ostatniej wizji lokalnej. Podczas tego etapu tworzymy bazę do projketu wykonawczego, który jest ostatnim etapem prac projketowych.

Element projektu kompleksowego

Mapa kierunkowskzów zewnętrznych w kompleksie biurowym

Wayfinding-Oznakowanie-kierunkowe-Kierunkowskazy-zewne-trzne

Projekt wykonawczy

Jest to najbardziej szczegółowy etap prac. Na podstawie projektu kompleksowego przygotowujemy projekt wykonawczy określający dokładne umieszczenie oznakowania. Główną różnicą pomiędzy projektem kompleksowym a wykonawczym jest podanie w nim dokadnych wytycznych dla wykonawcy, np.:

  • w przypadku umieszczenia oznakowania na ścianach jest to np: wielkość oznakowania, odległość od podłogi i jednego z boków ściany, sposób montażu.
  • w przypadku pylonu zewnętrznego jest to np. odkległość od konkretnego punktu, sposób montażu wraz z dokładymi wytycznymi co do głębokości fundamentu.

Element projektu wykonawczego

Wewnętrzne oznakowanie kierunkowe kompleksu biurowego

Oznakowanie-kierunkowe-Projekt-Oznakowania-Wayfinding-Oznakowanie-garaz-u

Element projektu wykonawczego

Kierunkowskaz zewnętrzny na terenie kompleksu biurowego

Kierunkowskazy-Oznakowanie-kierunkowe-Wayfinding-1

Wszytskie materiały zawsze przekazujemy wraz z przekazaniem praw autorskich. Projkety są przekazywane w plikach wektowoych.

Jak wspomniałam na początku nie zawsze wpsółpraca przebiega wg. powyższego stanardu. Jeżeli jednocześnie przygotowujemy projekty a potem wykonujemy produkcję i montaż elementów oznakowania to nie ma konieczności wykonywania projketu wykonawczego. Wykonujemy wtedy uproszczony projket wykonawczy, co jest oszczędnością czasu i pieniędzy dla Inwestora.

Author image

About Agnieszka Urbanowicz

Oznakowanie biur i budynków jest nie tylko moją pracą ale i wielką pasją. Z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania lub wątpliwości związane z tym tematem. Kontakt: urbanowicz@oznakujbiuro.pl
  • Warszawa